Perşembe, Ocak 18, 2018
Ana Sayfa Blog Sayfa 5

Havas

Havas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş basit bir ilim veya ilmin metodu değildir. Çünkü bu ilmin konusunun özünde Allah’ın takdiri ile bilinen veya bilinmeyen...

Celb

Celb;sözlük anlamı kendine çekmedir. Yapılabilecek diğer büyü ve vefk işlemlerinden çok daha etkililidir. Zaman sorunu olmayanlar için en etkili uygulamalarındandır. Vefk den bir sonraki işlemdir. Yapım Süresi Yapımı on dört (14) gün sürer yapımı vefke göre uzundur. Bekleme Süresi Bekleme süresi doksan (90) gündür.  Sabır isteyen bir süredir. Vefkden farkı da bekleme süresinin çok olması ve zaman isteyen bir uygulamadır. İşlem Yapımı İçin Neler...
Havas ilmiyle hazırlanan muska benzeri bir yapısı olan tılsım çeşididir. İstenilen Tüm amaçlar doğrultusunda hazırlanan hamaylı kullanımı da kolaydır. Hamaylı yapım süresi 10 gündür. Hamaylı bekleme süresi 15-60 gün arasındadır. Peki Boy Hamaylı nedir ve nasıl etki eder ? Bir çok kişi özellikle Hamaylı Muskası hakkında bilgi sahibi değildir ve bizlerde bu konuda Medyum Burak ailesi olarak sizleri bilgilendirmek...

Medyumluk

Medyumluk Nasıl Yapılır Psişik güçleri olan ve bu güçleriyle ruhsal irtibat kurarak ve bunun sonuçlarını ve tesirlerini çeşitli tezahürle dünya alemine yansıtmasına verilen addır. Medyumluk her kişi tarafından yapılabilen kolay bir durum değildir. Bu ilmin alınması için gereken durumlar ve şartlar oluşmalıdır. Çoğu kimse de el alma adını verdiğimiz yöntemle durumu kendine çevirir. Psişik yeteneklere sahip olan birinin vefatı...
Ünlü Medyumlar:Medyumluk kavramı çeşitli tanımlar yapılacak kadar geniş kavramdır. Medyumluk Nedir ? diyecek olursak gizli ilimler konusunda gerekli donanıma ve bilgiye sahip ruhani varlıklarlarla kolay iletişime geçin kişilerin kullandıgı meslek sıfatıdır. Ünlü medyum gerçek anlamda kendini bir çok konuda ispatlamış doğru şekilde bu işini yürüten ve resmi şekilde çalışan kişilere denir. Medyum olan kişi topluma örnek olacak derecede önemli...

Büyü

Büyü`nün özü, kökü, CİN`lere dayanmaktadır.Bütün mukaddes kitapların, önceki "sahife"ler de dahil olmak üzere Tevrat, Zebur, İncil ve Kur`ân her bir âyetinin, her bir kelimesinin 8 hizmetlisi yâni "hadimi" vardır.Yâni, her devirde nâzil olmuş bulunan mukaddes kitapların orijinalini meydana getiren kelimelerin her birine 8 hadim-hizmetli-vazifeli kılınmıştır. Süryani dilinde de yapılan bazı büyü çeşitleri bulunmakta ve geçmişten bu güne kadar gizemini korumaktadır....
MEDYUM BURAK; 9 yıldır Medyumluk faliyetinde bulunmakta olup BİOENERJİ, HAVAS İLMİ, İLM-İ LEDÜN, PARAPSİKOLOJİ, MANEVİ ŞİFACILIK konularında kendini ispatlayan üstadtır. Türkiye'nin sayılı Vergi Levhalı ve Ruhsatlı Medyumlarındandır. Sizde Gerçek Ünlü MEDYUM BURAK'a her türlü sorununuzu danışabilirsiniz. Bir çok ünlü kişininde kendisine fikir danıştığı medyumumuza sizde eposta kadar yakınsınız. Medyum; sözlüklerde, dünya'daki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri...

Mantra

MANTRA NEDİR? Mantra, genel olarak güç ve çekimi sembolize eden etkin bir tılsım çeşididir. Daha önceki konularımızda bahsetmiş olduğumu vefk, hamaylı ve celb işlemleri benzerinde olan ve istenilen amaca ulaşmaya yönelik yapılabilen güçlü duaların muhteşem bir bileşimidir. Bir çok amaç için yapılabilir ve başarı oranları oldukça üst seviyelerde olmaktadır. Uzak doğuda çok yaygın ve bilinmektedir. Bir tür zikir gibi talep...

Dua

Duanın anlamı nedir;dilemek ve çağırmak demektir. Genel anlamda ise İslami litaretürde, Allaha yalvarmak, isteyeceklerimizi O'ndan istemek, dertlerimizi O'na arz etmek, O'nun rahmet ve yardımına davetiye çıkarmaktır. Dua, dille yapıldığı gibi,beden ile, kabiliyetlerle ve halimizle de yapılabilir. Dünyadaki sebeplere riayet etmek bir duadır. Mesela çalışmak bir duadır. Dualar, bir ibadettir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi dua da sırf Allah rızası için yapılır....

Cinler

Cin’in lugattaki manası gizliliktir, görünmeyen gizli varlıklar demektir. Cinlerin asıl suretini gören olmamıştır. Cinlerin hakikatini göremeyiz. Çünkü cinler metafizikdir manadır görülmeyecek kadar latif varlıklardır. Kur'an'da iki yüzden fazla ayetler cinlerin yaratılışından varlığından insanlardan önce yaratıldığından bahseder ayrıca özellikle kuran'ın 72. suresi olan 28 ayetten müteşekkil cin suresi hep cinlerden bahseder. Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına...