Tılsım

0
67

TILSIM

Esrarlı bir kuvvet taşıdığına, tabiatüstü gücü bulunduğuna, birtakım sırlar sakladığına inanılan şey. Tılsım karşılığında dilimizde sihir, büyü, efsun kelimeleri kullanılmaktadır.

Anadolu kadınlarının başlarına taktıkları metal süs eşyasına da tılsım denir. Baş süslemelerinde kullanılan tılsımın, kişiyi, nazar, iftira ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılır (İbn Haldun, Mukaddime, çev. Z.K. Ugan Ankara, 1957, 111, 2 vd.). Tılsım gümüş, altın vb. değerli metallerden yapıldığı gibi, bunların taklidlerinden, mücevherlerden, deniz kabuklarından da olabilir. Tılsımın Manî inancıyla da ilişkisi bulunmaktadır. Anadolu kültüründe tılsım genellikle büyünün etkisini sağlayan araçları ifade eder. Definebulmak, kapalı yerleri açmak için ehlinin bildiği sözlere veya vasıtalara da tılsım denir.

Tılsım, insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan tabiat veya insan eseri olan nesnelerin tamamını içine alır. Tılsımları insanlar bizzat kendileri üzerlerinde taşıyabilecekleri gibi, tesirli olması istenen arazi, dam çatısı, vb. yerlerde de saklayabilirler. İnsan yapısı tılsımlar, daha çok hayvan veya eşyaların küçük modelleriyle, üzerinde dinî yazılar bulunan madalyonlar ve yazılı kâğıtlardan oluşur. Bazı metal ve muskaların tılsım için kullanıldığı da oldukça yaygın uygulamadır.
İnanca göre tılsımların etkili olabilmesi, Doadaki güçlerle cin ifrit gibi gizli güçlerle ilişki kurulmasına ve özel seçilen bir zamanda bir takım dualarla gerçekleştirilmesine bağlıdır. Tılsımdan hayır bekleyenlerin geçmişi oldukça eskilere gitmektedir. Mısır’da 75 kadar tılsımın var olduğu belirlenmiştir.. Eski Mısır’da “Doğan Güneş” tılsımının, ölümden sonra yeniden dirilmeyi sağladığına inanılmıştır. Yine eski Mısır’da ölüler “Menat” tılsımıyla gömüldüğü bilinir bu tılsım ölüyü tanrısal koruma altına aldığına inanılırdı.

Tılsım 1
Tılsım-ı Kur’an-el-cünnetü

Daha çok ergenlik çağına girmemiş çokcuklar ve İslamı takva için yaşayanlara Kuran kalkan gibidir.
Kurandaki 4 adet surenin el yazısı ile yazılması ve negatif enerjilerden kurtulması bilinen adlarıyla cin ve musallat tedavi edildikten sonra tekrar musallat edilmesini engellemek amacıyla hazırlanan ve %100 etkili olan bir mucizedir

Tılsımların etkili olmasını devamlı kılmak için dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır.

1) Tılsımı çıkarmak . gusul abdesti almadan dolaşmak yada yanlış almak.
2) Farkında olmadan eşler arasındaki nikahın düşmüş olması
3) Büyük günahlar işlemek,örneğin fal,kumar,içki zina

Bunlardan birini yada bir kaçını yapmak tılsımın etkisini geçersiz kılar ve yeniden tılsım yapmak gerekir.

Tılsım 2 el-micennü

Bir metalin yada gümüşün üzerine kişinin taşıması amacıyla yazılan yada eve asılcak bir obje üzerine hazırlanan ve uygulama sonrası cin ve musallatların kişilerin olduğu mekana girmelerini engellemek için yapılan bir tılsımdır .Yine bu tılsımın geçersiz olmasına neden olan sebebp kişinin büyük günah işlemesi gusül abdestsiz gezmesi,Cinin vücutta mahsur kalması durumunda sıkıntı varsa tılsım çıkarılıp tekrar takılabilir.

Eğer bir eve cinlerin girişelrini engellemek amacıyla tılsım hazırlanmış ise insan yada hayvan tasviri olması yine tılsımın etki etmesini engeller.

Tılsımın etkisinin devam etmesi için her gece ayetel kürsi ve nas -felak sureleri okunmalıdır.

TILSIM-03 (el-micennü)

Büyü ve musallat nedeniyle ağır rahatsızlık yaşayanlarda uygulanan hazırlanması daha zor ama yüzde yüz etkili çok güçlü koruyucu bir uygulamadır

TILSIM-4(el-micennü)

Birbirini seven ,evlenmek isteyen eşler arasında sevgi ve muhabbetin cin ve musallatlardan etkilenmesini engellemek amacıyla Kalp şeklinde mührü süleymani olan ve özel hazırlanan bir tılsım vardır Hayatın simgesi olan kalp bunun yanında tılsım olarak en kuvvetli koruyuculardandır.

Ortadoğu İslam ülkelerinde üzeri kurandan ayetler yazılı kalpler en güçlü koruyucu tılsımlar olarak kullanılmaktadır. Güçlerinden en belirgini nazara karşı yaptığı koruma olan kalp tılsımı, aynı zamanda sevgi sembolü olarak da kullanılmaktadır. En gözde sevgililer arasında armağan olması, sevgiyi temsil etmesi ve yaşamı ifadesi onu diğer tılsımlar arasında ayrı bir yeri vardır..

İnsanlar yaratılışları itibariyle her ne kadar üstün yaratılsalarda iman ve islam konusundaki zayıflıkları şeytan ve cinler karşısında insanları zayıf düşürmektedir.
Nasıl insanların zayıf noktaları varsa yine şeytan soyundan gelen ifrit ve cinlerin de insanlardna daha zayıf noktaları mutlkaka vardır. Medyumlar tarafınbdan uygulanan tılsımlar hem insanların zayıf noktalarını güçlendirmek için , bunun yanında usulüne göre kötü güçleri engellemek için ki bu tılsımlarda cinleri ve musallatları öldürebilme özelliği vardır.

TEILEN
Önceki İçerikŞifalı Dualar
Sonraki İçerikAyırma Büyüsü

CEVAP VER

Yorumu Giriniz
İsim Giriniz